Λασάνη 12, Θεσσαλονίκη/Καλαμαριά. TK. 55134
Λασάνη 12, Θεσσαλονίκη/Καλαμαριά. TK. 55134

Ιριδολογία

Τι είναι η Ιριδολογία;

Είναι μια μέθοδος πρακτικής που βοηθά στη μελέτη της ίριδας του ματιού. Καθορίζει τα σχέδια, τα χρώματα για τη συλλογή πληροφοριών για τη συνολική υγεία ενός ατόμου.

Τα μάτια αναφέρονται ως τα “παράθυρα της ψυχής”. Ο χάρτης της ίριδας αποκαλύπτει τους κινδύνους για την υγεία, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των συστημάτων και οργάνων του σώματος. Με την ιριδολογία μπορούμε να συγκεντρώσουμε μια κατανόηση του παρελθόντος, του παρόντος και των πιθανών μελλοντικών προβλημάτων υγείας.

Οι κληρονομικές τάσεις μπορούν επίσης να εμφανιστούν στην ανάλυση της ίριδας που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη συνολική υγεία ενός ατόμου.

Συνδυάζεται με φυσιοπαθητική αξιολόγηση ώστε να επιτευχθεί ολιστική κατανόηση του ατόμου.