Λασάνη 12, Θεσσαλονίκη/Καλαμαριά. TK. 55134
Λασάνη 12, Θεσσαλονίκη/Καλαμαριά. TK. 55134

Πιστοποιητικό (IV) - Φυσική Θεραπευτική Τέχνη

2,500

Αυτό είναι το πρώτο και οικονομικό ακαδημαϊκό σκαλοπάτι για να αποκτήσεις γνώσεις της φυσικής θεραπευτικής.

Μετά από αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορείς να συνεχίσεις για το Δίπλωμα (Diploma), Προχωρημένο Δίπλωμα (Advanced Diploma) και Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Φυσιοπαθητική (Bachelor of Naturopathy).

*Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε το ποσό σε δόσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

- +